1. Liên quan tới quy định giấy phép hoạt động mạng xã hội. Vì vậy forum dừng mọi hoạt động thảo luận. Website hiện tại chỉ mang tính chất lưu trữ và rà soát lại nội dung.

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Thảo luận trong box 'Lịch sử 10'. Xem: 5.313

Chia sẻ trang này

 1. 1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.
  - Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời.
  - Giữa thế kỉ XVIII, nền công thương nghiệp TBCN ở đây phát triển.
  - Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  - Chính phủ Anh Ban hành các đạo luật hà khắc -> Cản trở sự phát triển của xã hội Bắc Mĩ => Toàn thể ND Bắc Mĩ >< TD Anh => bùng nổ chiến tranh.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
  - Duyên cớ:
  + Sự kiện Bô-xtơn
  + 9/1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất, yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
  - Diễn biến:
  + Giai đoạn 1: 1775 - 1777:
  * Tháng 4/ 1775: Chiến tranh bùng nổ.
  * Tháng 5/1775 đại hội lục địa lần thứ hai: Quyết định xây dựng quân đội lục địa, tuyên bố tách khỏi nước Anh.
  * 4/7/1776Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
  - Giai đoạn 2: 1777 - 1783:
  * 17/10/1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
  * Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
  * Năm 1782 chiến tranh kết thúc.
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.
  * Kết quả:

  - Hoà ước Véc - xai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
  - Hiến pháp 1787
  * Ý nghĩa:
  + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của TD Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ.
  + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
  công chúa nhỏ thích bài này.
  Admin

  Admin

  Bài viết:
  1.906
  Đã được thích:
  658

Chia sẻ trang này