Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Thảo luận trong box 'Lịch sử 10'. Xem: 5.226

Chia sẻ trang này

 1. 1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.
  - Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời.
  - Giữa thế kỉ XVIII, nền công thương nghiệp TBCN ở đây phát triển.
  - Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  - Chính phủ Anh Ban hành các đạo luật hà khắc -> Cản trở sự phát triển của xã hội Bắc Mĩ => Toàn thể ND Bắc Mĩ >< TD Anh => bùng nổ chiến tranh.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
  - Duyên cớ:
  + Sự kiện Bô-xtơn
  + 9/1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất, yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
  - Diễn biến:
  + Giai đoạn 1: 1775 - 1777:
  * Tháng 4/ 1775: Chiến tranh bùng nổ.
  * Tháng 5/1775 đại hội lục địa lần thứ hai: Quyết định xây dựng quân đội lục địa, tuyên bố tách khỏi nước Anh.
  * 4/7/1776Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
  - Giai đoạn 2: 1777 - 1783:
  * 17/10/1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
  * Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
  * Năm 1782 chiến tranh kết thúc.
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.
  * Kết quả:

  - Hoà ước Véc - xai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
  - Hiến pháp 1787
  * Ý nghĩa:
  + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của TD Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ.
  + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
  công chúa nhỏ thích bài này.
  Admin

  Admin

  Bài viết:
  1.906
  Đã được thích:
  657

Chia sẻ trang này